Društvo za pomoč in samopomoč na področju zasvojenosti ZDRAVA POT
Društvo Zdrava Pot

Smo nevladna,humanitarna organizacija s statusom društva, ki deluje v javnem interesu.

Izvajamo program zmanjševanja škode zaradi uporabe nedovoljenih drog v Dnevnem centru v Mariboru

 in večjih in manjših krajih SV Slovenije.

 

VSTOP  V PROGRAME JE PROSTOVOLJEN, NAMENJEN VSEM, KI IMATE IZKUŠNJO Z DROGO, POTREBUJETE

POMOČ, SVETOVANJE ALI INFORMACIJE O DRUGIH PROGRAMIH POMOČI.

V VSEH STORITVAH JE UPORABNIKOM ZAGOTOVLJENA ANONIMNOST!

 

 

Dnevni center za odvisnike, Krekova 12a, 2000 Maribor